معرفی کتاب در آرزوی تحول؛

نوشته رضا سرائی، مدیرعامل ماشین سازی اراک

به گزارش روابط عمومی و صنعتی ماشین سازی اراک، کتاب در آرزوی تحول نوشته رضا سرائی مدیر عامل ماشین سازی اراک به همت انتشارات دانشگاه صنعتی اراک چاپ و منتشر شد.
در این کتاب به این موضوع پرداخته شده است که سرعت تحولات در نیم قرن ،اخیر به گونه ای بوده است که نسل های جوان آگاهی و شناخت چندانی از وضعیت جامعه خود حتی در دو تا سه دهه گذشته را هم ندارند. پر واضح است که این نسلهای جوان در مقایسه وضعیت کنونی جامعه خود با دیگر جوامع به نکات منفی و ضعفها، بیشتر تمرکز کنند و متوجه نباشند جامعه طی چند دهه گذشته چه تغییرات شگرفی داشته و شرایط کنونی محصول تلاشها و کوششهای فراوان هرچند همراه با فراز و نشیبها، شکستها و موفقیتهای بسیار می باشد. برای رسیدن به اهداف توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند این هستیم که ضمن تداوم تلاشها برای تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای و رفع عیوب و نواقص ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیم نگاهی به تحولات گذشته و تحولات دیگر جوامع داشته باشیم و از آن تجربیات نیز درس لازم را کسب کنیم تا بتوانیم موانع موجود را به درستی برطرف سازیم.
به گفته سرائی نویسنده کتاب، هدف از نگارش این کتاب، در لایه های بیرونی ، تلاشی است از سوی یک شهروند عادی برای ثبت مکتوب بخشی از زندگی پرفراز و نشیب زیسته شده در طی چند دهه مهم از تاریخ کشورمان تا به واسطه آن تجربه ها و درس های آموخته شده ام را در قالب خاطره و با روایت ساده و داستان گونه به فرزندان و جوانان امروز و آیندگان منتقل کنم. اما در لایه های زیرین هدف اصلی ام کوششی است به سهم خودم برای بهبود آن نقاط نه چندان مثبتی که بالاتر بیان کردم؛ چراکه عمیقا معتقدم ما اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ کشورمان نیاز داریم مطالعه کنیم و مطالعه کنیم بنویسیم و از تاریخ و تجارب خود و جهان بهره بگیریم از حرف و شعار و انتقاد و نقد از دیگران بکاهیم و با فروتنی واقع بینی برنامه ریزی و عملگرائی و هوشمندی همگام با روندها و حرکتهای شتابان و پرسرعت زندگی و جهان امروز خود را از دانش مهارت ،تخصص تساهل همراهی و همدلی، گفتگو و تعامل با یکدیگر غنی سازیم و در مسیر تحول و دگرگونی ،اقتصادی ،فرهنگی ، صنعتی، اجتماعی و سیاسی با سعه صدر و برنامه ریزی دقیق حرکت کنیم.
فرصتها زودتر از آنچه که فکر میکنیم در حال از دست رفتن هستند...

ویدئوی کوتاه معرفی کتاب با صدای نویسنده را مشاهده کنید:

 

 

١٣:٣٤  / چهارشنبه ٢٣ خرداد ١٤٠٣  / شماره خبر: ٢٦٠  / تعداد نمایش: 802