فرم شکایت مشتری
نام سازمان:
نام و نام خانوادگی :
سمت:
**
موضوع شکایت:
*
از کارکنان ماشین سازی اراک شاکی هستید: بلی خیر
نام پرسنلی که از وی شاکی هستید:
تلفن:
موبایل:
فاکس:
ایمیل: (تاییدیه دریافت فرم و کد پیگیری به این ایمیل ارسال خواهد شد)
*
آدرس:
نام محصولی که خریداری کرده اید:
شماره قرارداد:
تاریخ تحویل و راه اندازی:
تاریخ ثبت شکایت:
متن درون تصویر را وارد کنید
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*
مدیریت ارتباط با مشتری: 32172082-086 فاکس: 32172091 ایمیل: CRM@msa.ir