برخی از پروژه های انجام شده در حوزه پل و سازه های فلزی و تاسیسات بندری

مهندسی، تامین مواد، ساخت ,اجرا و نصب پل 420 متری شهر بوکان

پل : تیر مرکب
طول پل : 42 متر
عرض : 17 متر
وزن : 1050 تن


طراحی، ساخت و نصب پل کابلی عبور لوله نفت و گاز کارون 4 به روش EPC

پل : ترکه ای
نوع عرشه : ارتوتروپیک
طول کل پل :٣٨٠متر (٥/٤٣ + ٢١٠ + ٨٠ + ٤٦)
عرض : ٢٠/٩ متر
وزن عرشه و پایلون ها : ۱۹۰۰ تن


پل های قوسی سد کارون ٣

  

این پل ها در بالا دست سد کارون ٣ و به منظور برقراری و حفظ ارتباط در جاده خوزستان - شهرکرد پس از آبگیری دریاچه سد و بر روی دره ای به عمق ٢٥٠ متر احداث گردیده اند. طراحی این پل ها توسط مهندسی شرکت ماشین سازی اراک و بر طبق استاندارد های ایران مانند نشریه های شماره های ١٣٩ و ٢٨٠٠ و ٥١٩ و ... و استانداردهای معتبر جهانی (اشتو) AWS D1.5 و ... انجام شده است. آنالیز دینامیکی و زمین لرزه منطقه نیز در طراحی و ساخت پلها در نظر گرفته شده است.
پارامتر های اصلی
پل اول و دوم
طول عرشه: ٣٣٦ متر - ٢١٦ متر
عرض عرشه:
١١/٨ متر
طول دهانه قوس: ٢٦٤ متر ١٧٧ متر
فاصله مرکز تا مرکز مفصل ها: ٢٥٢ متر ٥٩/١٥٨ متر
خیز قوس: ٤٢ متر ٤٠ متر
وزن عرشه فلزی: ٢٥٠٠ تن ١٥٠٠ تن


طراحی ، ساخت و نصب پل بزرگ کارون ٤ به روش EPC

نوع پل : قوسی
نوع عرشه: ارتوتروپیک
طول عرشه: ٣٨٠ متر
دهانه قوس: ٣٠٠ متر
خیز قوس : ۷۰ متر
عرض عرشه:
١١/٨ متر
وزن :۳۸۰۰ تن
محل اجرا : بر روی دریاچه سد کارون ٤ و در مسیر جایگزین محور شهرکرد ایذه
پل بزرگ قوسي کارون ٤ در چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد بعنوان طرح برتر فولادي سال ١٣٩٢ کشور، دربخش پل انتخاب و شرکت ماشين سازي اراک بعنوان پيمانکار طرح وساخت پل مذکور موفق به دريافت لوح سپاس و تنديس گرديد.


پل های شهید جهان آراء

نوع پل : قوسی+تیر مرکب
طول کل : ٣٨٤متر=٤٠٣+١٤٤+٤٠٣٠
طول قوس : ١٤٤متر
شعاع قوس : ١٢٠متر
عرض : ١٥متر
وزن : ١٥٣٥تن
محل نصب : شهرستان خرمشهر- رودخانه کارون


پل شوشتر بر روی رودخانه شطیط

نوع پل : قوسی+تیر مرکب
طول کل پل :٦٨٢ متر شامل ١١دهانه ٣٠ متری تیرمرکب ٢ دهانه قوسی ٧٦ متری و ٢دهانه قوسی ١٠٠متری
عرض پل : ١٦متر شامل دو پیاده رو به عرض ٢متر در طرفین و سواره رو به عرض ١٢متر می باشد.
وزن کل پل :٣٣٥٠ تن
مواد : ST 52-3
محل نصب : استان خوزستان -رودخانه شطیط


پل دوم پلدختر

نوع پل : قوسی
طول کل پل :١٢٢ متر
عرض پل : ٨/١٠ متر
وزن : ٧٥٠ تن


پل شیخ شوشتری

نوع پل : زیرقوسی
طول دهانه قوس :٨٤ متر
طول کل پل :١١٨ متر(١٧+٨٤+١٧متر)
عرض : ٣/١٢متر(٨ متر سواره رو ١٥/٢٢متر پیاده رو در طرفین)
وزن :٤٥٠ تن
محل نصب : شهرستان شوشتر، رودخانه گرگر


پل شهید بختیاری اراک

نوع پل : قاب صلب پیوسته
طول کل پل : ٢٥٩ متر شامل دهانه های (٢٠+٣٠+٢/٣٤+٤/٦١+٤/٣٣+٣٠+٣٠+٢٠)
عرض : ٩/٢٧ متر شامل دوپیاده رو به عرض ١/٥ متر
وزن :١٧٦٠تن
مواد : ST 37-2
محل نصب : اراک


پل های تندرو و کندرو تقاطع فتح با رودخانه کن

نوع پل : تیرمرکب با مقطع متغیر
طول پل تندرو : ٦٥ متر(١٥+٥٠)
عرض پل تندرو : ٤/٢٥ متر
طول پل کندرو : ٥٠ متر
عرض پل کندرو : ٢/١٥ متر
وزن : ١٠٠٠ تن
محل نصب : تقاطع بلوارفتح با رودخانه کن تهران


پل روگذر قائد عوام (کلیفتون) شهر کراچی پاکستان

نوع پل : قاب صلب پیوسته
طول : ٦٠٦ متر
عرض : ۴/۱۵متر
حداکثر ارتفاع : ۲۵/۱۷متر
وزن : ٢٣٠٠ تن
محل نصب : شهر کراچی-پاکستان


پل رودخانه شیبشا (کشور بنگلادش)

نوع پل : تیر مرکب پیوسته
طول : ٢٠٢ متر
عرض : ١/٥ متر
طول دهانه : ٥ دهانه ٥/٤٠ متر
وزن : ٢١٠ تن


طراحی ، ساخت و نصب پل فرهنگیان همدان

نوع پل : تیرمرکب
طول کلی : ٢٠٣ متر ( شامل٥ دهانه پل ٣٨ تا ٤٥ متری )
عرض کلی : ٤١ متر
وزن :٢١٥٠ تن
مواد : ST52-3
محل اجرا : همدان- تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان


پل سلیمانیه کردستان عراق

نوع پل : تیرمرکب ساده با مقطع I
طول پل :١٨٠ متر شامل دو دهانه ٤٥ متری در طرفین و یک دهانه ٩٠ متری در وسط
عرض : ٥/١٢ متر شامل دو پیاده رو به عرض ٢٥/٢ متر در طرفین پل
وزن :١١٧٠تن
مواد : ST 52-3
عرشه پل در هر یک از دهانه های ٤٥ متری متشکل از ٥ تیر I شکل فلزی به ارتفاع ٢متر و در دهانه ٩٠ متری متشکل از ٥ تیر I شکل فلزی به ارتفاع ٤ متر است این تیرها در فواصل ٥ متری توسط مهار بندهای قائم و افقی به یکدیگر متصل شده اند.


پل روگذر نواب (تهران)

نوع پل : تیرمرکب با قوس افقی
طول پل : ٧٨٠ متر بعلاوه دو لاین فرعی به طول ٣٠٠متر
عرض : ٤٢ متر
وزن : ٣٣٠٠ تن


ساخت و اجرا ی پل تقاطع غیرهمسطح شهدای بجنورد

نوع پل : باکسی
طول کل پل : ٤٤٧ متر شامل ٢١٠ متر (٣٠٧) عرشه فولادی و ٢٣٧متر رمپ ورودی و خروجی
عرض : ٦/٢٠ متر (٣٠/١٠ ٢ متر)
وزن :۱۳۳۰ تن
محل اجرا : شهرستان بجنورد- تقاطع غیرهمسطح شهدای بجنورد


پل روگذر نیاوران

نوع پل : جعبه ای (باکسی) با دو شاهتیر دارای قوس افقی
طول پل :٣٦٠ متر
عرض : ٥/١١ متر (سواره رو ٨ متر)
وزن : ١٠٠٠ تن
محل نصب : تقاطع بزرگراه نیاوران و رسالت در تهران


پل روگذر شهید همت

نوع پل : قاب صلب با مقطع قوطی مرکب دارای قوس افقی و قائم
طول :١٣٠ متر
عرض : ٢٢ متر
وزن : ٨٠٠ تن
محل نصب : تهران، بر روی اتوبان همت بین تقاطع پل های فجر و آفریقا


پل میدان آزادی مشهد

نوع پل : پیوسته با مقطع قوطی
طول کل پل :١٦٠ متر شامل دو دهانه ٤٨ متری در طرفین و یک دهانه ٦٤ متری در وسط
عرض پل : ٣/٢٨ متر شامل پیاده رو به عرض ٢/١ متر
وزن : ١٧٥٠ تن
مواد : ST 52-3
عرشه پل در هر یک از باندهای عبور متشکل از دو تیر به ارتفاع متغیر 1/8 متر الی 3/2 متر است که در فواصل ١٠ الی ١٢متری با تیرهای عرضی دارای مقطع I به یکدیگر متصل شده اند


طراحی، ساخت و اجرای پل تقاطع غیرهمسطح تختی به روش EPC

نوع پل : باکسی
طول کلی : ٢٦٥ متر شامل ١٤٠ متر (٣٠٢+٤٠٢) عرشه فولادی و ۲۱۵ متر رمپ ورودی و خروجی عرض : ۱۷ متر
وزن :۵۱۰ تن
محل اجرا : همدان-محل تلاقی بلوار مدنی و بلوار مفتح با خیابان تختی


طراحی، ساخت و اجرای پل تقاطع غیرهمسطح خواجه رشید به روش EPC

نوع پل : باکسی
طول کلی : ٤٣٧ متر شامل ٢٢٠ متر (٣٠٢+٤٠٤) عرشه فولادی و ۲۱۷ متر رمپ ورودی و خروجی
عرض : ١٧ متر
وزن : ٩٣٠ تن
محل اجرا : همدان- محل تلاقی بلوار کاشانی و بلوار خواجه رشید با خیابان شریعتی


طراحی، ساخت و نصب پل فلزی سوم بابلسر

نوع پل : باکسی
طول کلی : ۹۱ متر (یک دهانه ۵۰ متری در وسط و دو دهانه 20/5 متری در طرفین)
عرض : ۶۰/۹ متر
وزن : ۳۷۰ تن
محل اجرا : بابلسر، بر روی رودخانه بابلرود به فاصله


طراحی ، ساخت و نصب پل خط لوله انتقال آب زابل

نوع پل : خرپایی
طول : ۸۶ متر
عرض : ۶ متر
وزن :۳۱۰ تن
محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان - شهرستان زهک
کاربرد : جهت عبور ۳ خط لوله آب به قطر ۱ متر


پل های راه آهن بافق بندر عباس

نوع پل : خرپایی فضایی با مقطع ذوزنقه ای
طول کل پل : ٨٠٠ متر=٤٤٠+٣٦٠
عرض : ٩ متر جهت عبور همزمان دو قطار
ارتفاع : ٤٥ متر از بستر رودخانه
وزن : ٤٠٠٠ تن
محل نصب : مسیر خط آهن بافق بندر عباس


سازه های فلزی
١) ساخت و نصب آشیانه هواپیمایی ٧٤٧ فرودگاه مهرآباد تهران به وزن ١١٠٠٠ تن
٢) نصب و راه اندازی فولاد آلیاژی یزد به وزن ٧٥٠٠ تن
٣) ساخت و نصب اسکلت فلزی پارس جنوبی فاز ١ به وزن ٥٠٠ تن
٤) ساخت و نصب اسکلت فلزی آلومینیوم (طرح و توسعه ایرالکو) به وزن ١٥٠٠ تن
٥) ساخت و نصب اسکلت فلزی پالایشگاه گاز ایلام به وزن ١٥٠٠ تن
٦) ساخت و نصب اسکلت فلزی سالنهای تولیدی مجتمع کشتی سازی صنایع فرا ساحل به وزن ١٠٠٠٠ تن
٧) ساخت و نصب قطعات فلزی برج دروس در تهران به وزن ٢١٠٠ تن
٨) ساخت و نصب قطعات فلزی پارکینگ شهرداری در تهران به وزن ١٣٠٠ تن
اسکلت فلزی فولاد آلیاژی یزد
اسکلت فلزی آلومینیوم اراک
اسکلت فلزی آلومینیوم المهدی
اسکلت فلزی آشیانه هواپیمای بوئینگ ٧٤٧


ساخت و نصب سازه فلزی سقف سالن سه قلوی نمایشگاه شهر آفتاب تهران

نوع پروژه : سازه فلزی
وزن کلی : ٢٧٠٠ تن (تیرهای اصلی) + ۱۳۰۰ تن (پرلین)
محل اجرا : تهران

سازه فلزی سقف شامل سه دهانه قوس (٤/٥٠+٦/٧٥+٤/٥٠) متر است که ارتفاع قوس دهانه ٦/٧٥ متری،٤٥/٢١متر و ارتفاع قوس دهانه های٤/٥٠ متری، ١٣ متر می باشد. سقف بر روی دیوارهای بتنی به ارتفاع ٤/٨ متر قرار گرفته است. فرم سقف سازه از نوع لانه کبوتری (Lamella) می باشد که تا کنون در خاورمیانه مشابه آن اجرا نشده است.
تیر های سقف توسط پرلین هایی با مقطع کلاه فرنگی به ارتفاع ١٨ سانتی متر و ورق با ضخامت ٣ میلی متر از جنس ST52-3 که به روش خمکاری سرد تولید شده، پوشیده شده است. طول بلند(٤/٨ متر) و قرار داشتن آنها در نما چالش اصلی تولید و نصب پرلین ها می باشد. دهانه وسیع سالن ها بدون حضور ستون های میانی یکی از مهم ترین ویژگی های معماری بوده و این فرم سازه را می توان در ایستگاه های راه آهن، مترو، فرودگاه و سالن های ورزشی و دیگر موارد مشابه استفاده نمود.
سازه سقف سالن هاي سه قلوي نمايشگاه شهر آفتاب تهران در چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد بعنوان طرح برتر فولادي سال ١٣٩٢ کشور، دربخش غيرساختماني، انتخاب و شرکت ماشين سازي اراک بعنوان پيمانکار ساخت ونصب سازه مذکور موفق به دريافت لوح سپاس وتنديس گرديد.


تجهیزات نیروگاهی

دودکش نیروگاه شهید رجایی

ساخت و نصب دودکش نیروگاه شهید رجایی قزوین با ٢٢٠ متر ارتفاع و ٤٠٠٠ تن وزن که به عنوان مرتفع ترین برج فلزی برای اولین بار در ایران ساخته شده است.


هشت دستگاه مکنده غلات

پروژه ساخت و نصب هشت دستگاه مکنده غلات با ظرفیت 600 تن در ساعت با همکاری شرکت نایرو آلمان که رای اولین بار در کشور انجام شده است.


 لیست کلیه پل ها و سازه های فلزی اجرا شده

 

کاتالوگ گروه پل و سازه های فلزی